Pripomeňme si zážitky a pocity z pobytu Klubu Kĺbik 2017

Pripravujeme Rekondično-integračný pobyt Klubu Kĺbik 2019 preto pripomeňme si Pocitovník z  rokov minulých (… zoradené chronologicky, ako prichádzali) Pocitovníky …

Viac

Vernisáž detských obrazov

…len nedávno KlubKĺbik oslovila pani učiteľka a ponúkla nám ich projekt Deti deťom,  ktorý vznikol vraj pri práci …

Viac

Deti – deťom

Milé deti, kamaráti, predstavujeme Vám novú rubriku “Deti – deťom” pre Vaše názory a podnety, rady a porady, aby ste …

Viac