Klub Kĺbik vznikol v auguste v roku 2003 za účelom pomoci a podpory rodín, ktoré majú dieťa, ktoré ochorelo na JIA (alebo iné reumatické ochorenie). Do augusta 2012 bol Klub Kĺbik súčasťou organizačnej jednotky Ligy proti reumatizmu SR, ktorú sme poznali pod názvom Sekcia mladých reumatikov, ktorá vznikla a úspešne pôsobila už od roku 1998. Transformáciou názvu na LPRe – Klub Kĺbik sa stal oficiálnou značkou a názvom pre združenie, ktoré svoju činnosť venuje hlavne deťom, ich rodinám a mladým reumatikom z celého Slovenska.

Vo všeobecnosti pretrváva medzi ľuďmi názor, že reuma je chorobou starých ľudí. Nie je to tak. Reumatickým ochorením môžu byť postihnuté aj deti. Napr. mamička Mária sa priznáva, že až po návrate z rekondično-integračného pobytu Klubu Kĺbik a mladých reumatikov, zistila ako veľmi jej pomohlo, že mohla spoznať mladých ľudí, ktorí sú – napriek závažnému, chronickému ochoreniu – plnohodnotnými osobnosťami, študujú, pracujú, zakladajú si rodiny a nezostávajú niekde v kúte, ako to bolo ešte v nedávnej minulosti. Vraj od toho momentu, ako spoznala Ligu proti reumatizmu SR a Klub Kĺbik už nemá taký strach o budúcnosť svojej malinkej dcérky, ktorá ochorela na juvenilnú idiopatickú artritídu (JIA) ešte ako bábätko. Kým nepoznala konkrétne osudy a ľudí z Klubu Kĺbik, prežívala veľké psychické muky a nočné mory. Teraz vie, že sú moderné spôsoby liečby a obrovská sila spolupatričnosti, ktorú doteraz nezažila.

V Klube Kĺbik sú združené deti do 18 rokov spolu s ich rodičmi a súrodencami, ak prejavia záujem. Neoddeliteľnou súčasťou Klubu Kĺbik sú aj mladí reumatici, ich rodiny (deti, manželia, partneri a rodinní príslušníci i sympatizanti). Spoločné projekty, pobyty a rôzne podujatia majú pozitívny vplyv na vzťahy v rodine a pomáhajú im zvládnuť novú životnú situáciu. (jdc)