Kontaktné údaje

Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik

Nábr. Ivana Krasku 4

921 01 Piešťany

IČO: 318221420007

tel: +421 917 790 264

Predseda: Mgr. Jana Dobšovičová Černáková

e-mail: klbik@mojareuma.sk