Kontaktné údaje

Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik

Nábr. Ivana Krasku 4

921 01 Piešťany

tel: +421 917 790 264

Predseda: Mgr. Jana Dobšovičová Černáková

e-mail: klbik@mojareuma.sk


Problémy s webovou stránkou hláste na https://www.pinf.sk/support/ (Vytvoriť nový tiket → Klubklbik.sk)