DD PN  Po1…len nedávno KlubKĺbik oslovila pani učiteľka a ponúkla nám ich projekt Deti deťom,  ktorý vznikol vraj pri práci s deťmi. Pani učiteľka výtvarnej výchovy sa s deťmi stretáva denne pri práci. Pochopila, že jediná motivácia, ktorá na deti funguje je súťaž. Všimla si, že deti všeobecne majú pomerne nízke sebavedomie. Hľadala ako im ukázať iné cesty, po ktorých môžu ísť . Pripravila im pracovné zadanie, aby im robilo radosť.

Deti pochopili a zhostili sa tejto úlohy. V svojich dielkach ukazujú vlastné vnímanie sveta. Bolo to zmysluplné trávenie času zdravých detí. Obrázky potešia aj deti, ktoré sa prídu liečiť do NÚRCH-u.

Deti tvorili bez strachu a s radosťou. Sú nadšené, že môžu nezištne pomôcť  iným deťom.

Projekt  im umožnil  pracovať  spoločne, rozvíjať ich sebavedomie, podnecovať zvedavosť, zvyšovať kreativitu a pestovať v nich pozitívne spoločenské správanie.

 

Klub Kĺbik ďakujem pani učiteľke a deťom zo ZUŠ Ladislava Mokrého Topoľčany