Stretnutie ešte nezačalo…
Po spustení sa automaticky načíta.
Plánovaný čas začiatku: 12.7.2020 o 17.55.