Liga proti reumatizmu na Slovensku zorganizovala podujatia ku Svetovému dňu reumatizmu 2023. Bol to doslova „nadupaný“ program. V dňoch 13. – 15.10.2023 sa uskutočnil v Piešťanoch 2. Motivačno-vzdelávací kurz. Možnosť zúčastniť sa mali zástupcovia zo všetkých 15 miestnych pobočiek a 5 klubov LPRe na Slovensku, takže aj členovia Klubu Kĺbik.

Záštitu nad Svetovým dňom reumatizmu 2023 prevzala prezidentka Slovenskej reumatologickej spoločnosti profesorka Želmíra Macejová.

Na úvod podujatí venovaných SDR 2023 sme pripravili  WEBINÁR, kde sme predstavili nové tváre – mladé reumatičky, ktoré sú a môžu byť inšpiráciou aj pre iných pacientov. Starajú sa o svoje zdravie a pravidelne sa venujú cvičeniu a zdravému životnému štýlu:   https://www.mojareuma.sk/webinar-sdr-2023/

V piatok popoludní sme mali Prednáškové popoludnie SDR. V sobotu sa rozbehla akcia „Hľadáme 3 maľované kamienky“. Navigátorom s indíciami bol vtipný plagátik, kde majú maľované kamienky hľadať. Netrvalo dlho a už začali chodiť prvé šťastné nálezkyne a pýšili sa s kamienkami. Nakoniec sa našli všetky tri maľované kamienky a večer sme im odovzdali vytúžene NW paličky. Pekné bolo zistenie, že NW paličky si nechajú v pobočke pre niektorého nového člena, ktorý bude mať záujem o walkovanie.

Popoludní sme mali na terase hotela tvorivú dielňu, kde si mohli deti aj dospelí vyskúšať maľovanie na kamienky a tým okrem radosti z tvorby trénovali jemnú motoriku.

Medzi záujemcami o maľovanie kamienkov sme našli mamičku Gabiku a jej dcérky Nátálku a Lucku.

V sobotu dopoludnia sme mali praktickú hodinu jogovej terapie pre reumatikov na stoličke s Ing. Silviou Studenič Bobockou. Záujem bol taký veľký, že sme takmer už nemali kam umiestniť stoličky a karimatky pre ďalších záujemcov.

Popoludní sme mali Celoslovenské stretnutie REUMAwalkerov “Pohnime sa s reumou!” 2023 a inštruktážnu lekciu NW  s Luciou Okoličányovou.

Potešila nás účasť hostí, zástupcov z klubov Slovenskej asociácie NW, ale aj verejnosti. Svojou účasťou nás podporil primátor mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič, PhD., MUDr. Alexandra Letkovská z NÚRCH Piešťany, mladá lekárka MUDr. Anna Trojanovič Tkáčová, ktorá zareagovala na výzvu „Oslov medika, aby si mal na staré kolená reumatológa“, Lucia Okoličányová, prezidentka SANW a neúnavná bojovníčka za lepší život ľudí s ŤZP Janka Žitňanská. Športové popoludnie sme venovali pocte nášmu spolupacientovi – memoriál Miroslava Chebana. Podujatia sa zúčastnila aj pani Eva Slobodová, sestra Miroslava Chebana.

Klub Kĺbik

fotky: autor Ladislav Novák

archív: LPRe SR a KK