Dávame vám do pozornosti novú web stránku: www.detskeklby.sk

Je to spoločný projekt detskej ortopédie a detskej reumatológie. Obsah tvoria nadšenci aj profesionáli vo vybraných medicínskych oblastiach Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

Na stránke budú postupne zverejňovať, krátke, laikom zrozumiteľné príspevky o bežných ortopedických a reumatologických problémoch alebo liečebných postupoch u deti s ortopedickými a reumatologickými ochoreniami. Texty píšu lekári, odborníci v oblasti detskej ortopédie a detskej reumatológie. Cieľovou skupinou sú najmä rodičia detí, ktorí hľadajú základné informácie o ťažkostiach alebo novodiagnostikovanom ochorení svojho dieťaťa. Pre „skúsených“ rodičov tam sú odkazy na podstatne prepracovanejšie zahraničné stránky, ale ja spriaznená weby, ako je napr. www.mojareuma.sk

Úlohou webu detskeklby.sk je informovať rodičov detí o ochoreniach pohybového systému. Texty sú stručné a písané jednoducho, ale zároveň komplexne. Ide im o obohatenie informačného priestoru.

Pozrite si to a napíšte mi, či sa im to podarilo, resp., čo by ste doplnili, prípadne čo vám tam chýba. Ďakujeme.

Klub Kĺbik