V Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“.

Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD. detský reumatológ bol nominantom LPRe – Klubu Kĺbik s získal ocenenie „Môj lekár“.

Srdečne blahoželáme!

Slávnostný večer bol oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a  prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Márie Lévyovej prevzalo 10 lekárov a 10 sestier významné ocenenia.

Špeciálnu cenu verejnosti získala naša pani Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, reumatologička z Košíc a sestra Vlasta Kostovská.

Ďalšími želiezkami v ohni boli naši nominanti Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD. detský reumatológ  a sestra Soňa Fischerová, obaja z Bratislavy.

Ocenením In Memoriam si pacienti uctili pamiatku sestry Janky Mačugovej, ktorá pomáhala ťažko a nevyliečiteľne chorým pacientom v novovzniknutom Hepatobiliárnom centre v Michalovciach.

Ocenení v kategórii „Môj lekár“

 • Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH (cena verejnosti)
 • Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
 • MUDr. Milan Luknár, PhD.
 • Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS.
 • Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
 • MUDr. Irena Dobišová IBCLC
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA
 • MUDr. Irena Klímová
 • MUDr. Dušan Podmanický, PhD.
 • MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH

Ocenení v kategórii „Moja sestra“

 • Soňa Fischerová 
 • Mária Vadovičová
 • PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.
 • Vlasta Kostovská (cena verejnosti)
 • PhDr. Zuzana Bukovcová
 • Bc. Beáta Csöbönyeiová
 • Mgr. Katarína Mitschová
 • Mgr. Mária Tomová
 • PhDr. Júlia Pitoňáková
 • PhDr. Anna Lipovská, PhD.

 

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministra zdravotníctva SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

BLAHOŽELÁME oceneným a víťazkám!

LPRe SR a LPRe – Klub Kĺbik