S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu, že zomrela naša drahá pani doktorka Elena Košková.

Rodina nám oznámila, že: „S našou milovanou Elenkou Koškovou sa rozlúčime dňa 5.10.2022.

Zádušná svätá omša bude o 13.00 hod.  vo farskom kostole sv. Štefana v Piešťanoch.

Následne o 14.00 hod. sa bude konať pohrebný obrad na cintoríne na Žilinskej ceste v Piešťanoch. Manžel Ján s rodinou“.


Pani MUDr. Elena Košková, PhD. bola detskou reumatologičkou v Národnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch a nestorkou detskej reumatológie na Slovensku. V roku 2018 získala od pacientov ocenenie Asociácie na ochranu práv pacientov Môj lekár. Na ocenenie ju navrhla Liga proti reumatizmu SR. Bola nielen skvelou diagnostičkou a obetavou lekárkou, ale aj poradkyňou a priateľkou malých pacientov a ich rodičov. Nikdy neodmietla pozvanie Klubu Kĺbik a vždy prišla medzi nás na besedu. Robila prácu, ktorá ju napĺňala a nám neustále pripomínala, čo je v živote dôležité pre naše deti a pre nás všetkých. V mene rodičov a detských pacientov s reumatologickými ochoreniami posielame už do nebíčka veľké ĎAKUJEME.

Pani doktorka Košková, nikdy na Vás nezabudneme!

Klub Kĺbik