Klub Kĺbik je tu stále pre malých a malých pacientov s reumatickými ochoreniami a ich rodiny.

Pomôžete nám pomáhať? Darujte mám 2 % z daní. ĎAKUJEME!
Vaše 2 % z podielu asignovanej dane pomôžu pomáhať Klubu Kĺbik , zvyšovať kvalitu našich služieb a činnosti v prospech ľudí s reumatickými ochoreniami od detí, k mamám, otcom až po seniorov.

S reumou by nemal byť nikto sám.

Ako na to?

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (resp. naši dobrovoľníci 3 %)  zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu (Finančnej správe) v mieste vášho bydliska.

Potrebné predvyplnené editovateľné formuláre pre LPRe – Klub Kĺbik:

https://www.mojareuma.sk/…/aj-vase-2-pomahaju-reumatikom/