V nedeľu 12. júla sme sa stretli na online konferencii rodičov z Klubu Kĺbik. Bolo to plánované stretnutie, ktoré malo aspoň čiastočne nahradiť zoznamovacie stretnutie, ktoré by sa uskutočnilo na rekondično-integračnom pobyte KK. Ten sme však kvôli pandémii nového koronavírusu museli v tomto roku zrušiť.

Moderné komunikačné technológie sú skvelá vec. Umožnili nám podebatovať si spoločne vyše dvoch hodín. Mali sme pripravené témy, ale debata priniesla aj nové. Dôležité je to, že každý po skončení online prenosu mal zo stretnutia dobrý pocit. Zistili sme, že keď si majú ľudia čo povedať, nemôže byť prekážkou vzdialenosť, pandémia či počasie. Kto chcel sa pripojil, alebo aj v ľubovoľnom čase rozlúčil so skupinou. Podobné online stretnutia plánujeme aj do budúcnosti. Najbližšie asi v septembri.

No najviac sa tešíme, že sa stretneme 17. októbra o 14. hod. v Bratislave v Parku Jama (pri NTC). Tu bude 4. celoslovenské stretnutie walkerov reumatikov a nereumatikov a oslávime aj 30. výročie Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Pripravený bude zaujímavý program pre všetky generácie a zvlášť pre deti prídu báječní animátori. Bude veselo.

Dovidenia!

KK