Odporúčania PRES pre ohnisko nákazy COVID-19

https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/SK/intro 

(preklad)

  1. Aktualizujte sa a postupujte podľa odporúčaní ministerstva zdravotníctva / vnútroštátneho orgánu verejnej zdravotnej starostlivosti v danej krajine.
  2. Dbajte na dôsledné dodržiavanie všetkých hygienických odporúčaní. Upozorňujeme, že nový koronavírus môže zostať životaschopný po celé hodiny alebo dni na mnohých povrchoch, ako sú rukoväte, kľučky, svetelné spínače, mobilné telefóny, počítačové klávesnice, diaľkové ovládače, kľúče, tlačidlá výťahu, toalety, umývadlá, stoly, stoličky s pevným sedadlom atď.

Jednoduché opatrenia pravdepodobne pomôžu chrániť vaše zdravie a zdravie vašej rodiny a priateľov:

Umývajte si ruky veľmi pravidelne najmenej 20 sekúnd mydlom a vodou. Potom ruky dôkladne osušte.

Pokúste sa vyhnúť dotyku tváre.

Kašeľ alebo kýchanie by malo byť do lakťa alebo hodvábneho papiera a ten by sa mal bezpečne zlikvidovať.

Používajte jednorazové tkanivá.

Keď ste chorí, noste masku; ak neexistujú žiadne príznaky, nie je potrebné nosiť masku. Maska nedokáže úplne zabrániť prenosu vírusu, ale je to dobrá pripomienka toho, že sa nedotýkate vašej tváre, a slúži na upozornenie ostatných, že vám nemusí byť dobre.

Praktizujte rozumné sociálne dištancovanie najmä od ľudí, ktorí sa zdajú byť chorí, napr. kašeľ alebo kýchanie. Odporúča sa jeden meter.

Mali by sme sa pozdraviť jeden druhého bez potrasenia rukou a vyvarovať sa objatí.

  1. Pre deti s reumatickými chorobami v súčasnosti odporúčame pokračovať vo všetkých liečebných postupoch ako zvyčajne.
  2. Neprestávajte lieky vrátane metotrexátu (MTX) a biologických látok bez toho, aby ste sa poradili s reumatológom. Môže to spôsobiť vzplanutie vášho reumatického ochorenia.
  3. Ak ste na liečbe kortikosteroidmi – poraďte sa so svojím reumatológom o možnej úprave dávky.
  4. Pacienti izolovaní alebo karanténni (bez príznakov) by mali pokračovať v liečbe obvyklým spôsobom.
  5. V prípade horúčky a podozrenia na infekčné choroby postupujte podľa národných odporúčaní týkajúcich sa prístupu k zdravotnej starostlivosti a testovania na Covid-19. Medzitým držte MTX a ak beriete biológiu, obráťte sa na svojho reumatológa, ktorý vám poradí.

8.V prípade, že máte rutinnú reumatologickú schôdzku, zvážte to so svojím lekárom primárnej starostlivosti alebo reumatológom, ak je to nevyhnutné, alebo sa dá bezpečne oneskoriť, alebo ak sa dá vykonať telefonicky alebo iným vzdialeným zariadením. Dostupnosť tohto zariadenia sa môže líšiť v závislosti od rôznych nastavení zdravotnej starostlivosti.

  1. Pre všetkých jednotlivcov vrátane pacientov s pediatrickými reumatickými chorobami – vyhýbajte sa zbytočným cestovaniam a zhlukovaniu.
  2. Prajeme vám veľa zdravia a čoskoro späť na pravidelnú trať.

Pozri tiež webovú stránku EULAR https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm