krst SNY (6)V Bratislave 16. januára Nadácia Krištáľové krídlo uviedla do života knižku s názvom „Sny premenené na hodnoty“. Knihu napísala producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová. Do života ju uviedli speváčka Sisa Sklovská a pán Gabriel Csollár.
krst SNY (5a) – kópiaMária Vaškovičová sa o.i venuje aj filantropii prostredníctvom Nadácie Krištáľové krídlo. Knihu napísala s úmyslom pomáhať slabším, tento krát sú to deti s reumatickými chorobami. Kniha je nepredajná, ale ak si chcete prečítať príbeh Krištáľového krídla, môžete knihu získajú od Nadácie Krištáľové krídlo buď ako darček, alebo môžete aj prispieť symbolickým príspevkom na číslo účtu SK12 0200 0000 0029 6279 5958. Výnos takejto zbierky poputuje: 16-ročnej Csille, 14-ročnému Damiánovi a 17-ročnej Michaele.

Liga proti reumatizmu na Slovensku a Klub Kĺbik na podujatí reprezentovala predsedníčka LPRe SR a KK Jana Dobšovičová Černáková. Prítomným sa prihovorila, aby im priblížila význam a poslanie LPRe SR: https://www.mojareuma.sk/dokrutka/0

My čo poznáme reumu, veľmi dobre vieme, že jej sprievodným znakom sú aj výrazné bolesti a znížená schopnosť pohybu. Tieto deti majú reumou sťažené sociálne i rodinné podmienky. Treba im pomôcť!

krst SNY (2)

Liga proti reumatizmu na Slovensku a Klub Kĺbik sú poctení tým, že Nadácia Krištáľové krídlo a pani Mária Vaškovičová si nás vybrali ako objekt filantropického zámeru a takto sprostredkovane môžeme pomôcť deťom.

ĎAKUJEME!

LPRe DAKUJEME – 1