WEB-LPRe_KROK 1Novinárska pocta KROK 2016

Dňa 14.10. 2017 na slávnostnom programe Ligy proti reumatizmu v Slovenskom rozhlase v Bratislave, ktorý bol súčasťou sprievodných podujatí v rámci Svetového dňa reumatizmu, boli udeľované  ocenenia pre médiá s názvom Novinárska pocta KROK 2016.

Poslaním Novinárskej pocty KROK, ale aj všetkých podujatí v rámci Svetového dňa reumatizmu, je zvýšiť informovanosť o reumatických ochoreniach a dôležitosti včasnej diagnostiky.

Ocenenia v kategórii rozhlasové príspevky:

  • Janka Bleyová, RTVS
  • Iveta Pospíšilová, RTVS
  • Vlasta Cigánková, RTVS

Ocenenia v kategórii printové príspevky :

  • Monika Chybová, Nový čas pre ženy
  • Ladislav Urbán, ahojbardejov.sk
  • Mária Zerzanová, Plus jeden deň

Ocenenia v kategórii televízne príspevky :

  • Jana Pifflová Španková, RTVS
  • Narcis Liptáková, tivi.sk/vydavateľstvo Ringier
  • Ivan Janko, RTVS

Za najväčší mediálny počin roka 2016 bola udelená Novinárska pocta KROK 2016 za reláciu RTVS „Moja diagnóza“ s názvom „Boj s reumou je poslaním na celý život“.     

Laureáti Novinárskej pocty KROK 2016 a ich mediálne príspevky

tu: http://www.mojareuma.sk/krok-2016-od-1-5-2017/