HLASOVANIE v novinárskej súťaži KROK 2016 končí 30. septembra.
Stále dosť času pozrieť si, prečítať a vypočuť nominované príspevky KROK.
Svoj hlas môžete prideliť v každej z troch kategórií (printové, rozhlasové alebo televízne) príspevkov. 
http://www.mojareuma.sk/krok-2016-od-1-5-2017/

WEB-LPRe_KROK 1