Ondrej Vrábel je najmladším držiteľom prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2016. Programuje hry, ktoré pomáhajú iným a sú známe aj vo svete. Poznáme ich pod názvom Pinf Hry. Pomáhajú deťom s mentálnymi postihnutiami, najčastejšie s autizmom, detskou mozgovou obrnou, mentálnou retardáciou a ďalšími. Okrem iného, Ondrej je aj najmladším dobrovoľníkom Ligy proti reumatizmu na Slovensku a Klubu Kĺbik. Pomáha a radí nám vždy tam kde je treba. Ondrej je naším administrátorom a autorom novej www.mojareuma.sk a www.klubklbik.sk

Ondrej je zo Sobotišťa má 15 rokov, študuje na Gymnáziu Ladislava Novoveského v Senici. Jeho znalosti sú mimoriadne a prevyšujú rovesníkov. Ondrejko už od škôlky má veľký záujem o počítače a techniku všeobecne. Sám si zostrojil mnoho mechanických pomocníkov a v oblasti programovania sa začal najskôr vzdelávať samoštúdiom už od prvej triedy na ZŠ. Svoju prvú web stránku pripravil sám pre svojich spolužiakov, už v 2. triede ZŠ. Vedel, že hneď ako to bude možné,  pokúsi sa ísť ďalej a prihlásil sa do osemročného gymnázia. Tu sa jeho talenty začali rozvíjať raketovou rýchlosťou.

Ondrej už stihol získať aj cenu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU, cenu Leaf Award určenú pre študentov, ktorých projekty pomáhajú iným. Vyhral prvú a druhú cenu za Pinf Hry a projekt Pinf.sk vo dvoch rôznych kategóriách celoslovenskej súťaže JuniorInternet, bol tretí na súťaži ZENIT… a takto by sme mohli pokračovať až po aktuálnu cenu Krištáľové krídlo za rok 2016.

Ondrejove nápady a projekty totiž oslovujú okrem výborného nápadu a milého spracovania aj svojím účelom. Jeho hry sú úspešné aj v zahraničí. Sú totiž určené tým, ktorí možno nikdy nebudú môcť oslniť študijnými výsledkami, ale určite sú to vzdelávateľný ľudia a pre tých Ondrej vymyslel Pinf hry. 

Veľkou oporou a podporovateľkou pri jeho počinoch mu je jeho mama Elenka. Urobila všetko pre to, aby jej syn bol šťastný, aby mohol robiť svoje programovanie, stretávať sa s ľuďmi, ktorí mu pomáhajú a posúvajú jeho zručnosti a talent stále ďalej. No vždy dbala aj na to, aby mal kamarátov a zážitky, s ktorými môže prežiť detstvo ako každý iný chlapec v jeho veku. To Krištáľové krídlo patrí aj jej, šťastnej mame, ktorá pre svojho syna urobila vždy to najlepšie. Ťažko by sa dali zrátať hodiny, keby trpezlivo počúvala jeho nápady, plány a pokusy v programovaní, koľko kilometrov a hodín najazdí a strávi čakaním, keď sa Ondrej vzdeláva, aj mimo školy, alebo prednášal na rôznych odborných podujatiach. Toto všetko sa zúročilo a porota Krištáľového krídla si to všimla a náležite to ocenila. Bravo!          

Ondrejko, Kĺbirári sú na Teba pyšní ako na skvelého chalana, kamaráta a najmladšieho dobrovoľníka Ligy proti reumatizmu na Slovensku a Klubu Kĺbik. 
Držali sme Ti všetky naše palčeky. Blahoželáme a pripájame sa tak ku všetkým gratulantom!

11 kkviac na:

https://www.pinfhry.sk/

https://www.pinfhry.sk/napisali-o-nas/

http://www.mojareuma.sk/pdf-file/web/viewer.html?file=/pdf-file/ib/2-2016.pdf