Klub Kĺbik je tu pre vás už takmer 20 rokov.

Stále má pre malých pacientov s reumatickými ochoreniami a ich rodiny čo ponúknuť.

Pomôžete nám pomáhať? Darujte mám 2 % z daní. ĎAKUJEME!
1. Klub Kĺbik už pomohol vyše 750 rodinám a jednotlivcom. Pozor a pripravuje opäť obľúbený Rekondično-integračný pobyt KK 2017!

2. Klub Kĺbik má mimoriadne bohatú a invenčnú  publikačnú činnosť. 10 vlastných knižiek s príbehmi a radami. Pacientom a členom LPRe SR zasielame zdarma.

3. Pomohli sme založiť bezplatnú poradňu  Centra sociálno-psychologickej podpory. 

4. Každoročne organizujeme novinársku súťaž KROK a pomáhame pri príprave Svetového dňa reumatizmu, aby sme informovali a prispeli k osvete, prevencii a tým ku včasnej diagnostike a liečbe.

5. Klub Kĺbik je pre LPRe SR zásobárňou mladých dobrovoľníkov, hnacím motorom a nevyčerpateľným potenciálom skvalitňovať pomoc ľuďom s reumatickým ochorením bez rozdielu veku od detí až po seniorov.

Vaše 2 % z podielu asignovanej dane pomôžu pomáhať Klubu Kĺbik , zvyšovať kvalitu našich služieb a činnosti v prospech ľudí s reumatickými ochoreniami od detí, k mamám, otcom až po seniorov.

S reumou by nemal byť nikto sám

Ako na to?

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (resp. naši dobrovoľníci 3 %)  zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu (Finančnej správe) v mieste vášho bydliska.

Potrebné predvyplnené editovateľné formuláre pre LPRe – Klub Kĺbik:

 

Vyhlásenie v PDF: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane_opr

 

Vyhlásenie v DOC: KK 2017_vyhlasenie-zamestnanci (1)

 

Potvrdeniepotvrdenie-dan (1)

 

VZOR ako vyplniť formulár pre LPRe – KK:

Vzor pre KK

2PERCENTA_LPRe_KK_2017-11

Rozhodnutie je iba na Vás.

 

Pozrite si tu:  https://www.youtube.com/watch?v=2lCgQIYZklk