Mladí reumatici, deti a ich rodičia sú od roku 1998 pod strechou SMR a neskôr Klubu Kĺbik. …len málokto vie, že ich počiatky boli takmer náhodné, neplánované, ale o to zaujímavejšie. Dva roky pred tým sa skupina mladých reumatikov stretla na rekondičnom pobyte.

Sme tu vyše 20 rokov ako ohromná partia: „Kĺbikári telom i dušou“.

Začalo to úplne nenápadne. Koncom októbra 1996 v Liptovskom Jáne v hoteli Máj. Stretlo sa tu najskôr pár, menej ako 20 mladých ľudí, neskôr sa ukázalo, že všetci sú reumatici. Nikto sa s nikým nepoznal, možno len veľmi letmo. Na druhý deň sa k partii pridalo „zdravé jadro“: Mirec, Zuzka a Ingrid. Jana už bola tam. …už nás bolo akurát. J

Začali dva neuveriteľné týždne na Liptove, ktoré zmenili život mnohým z nás. Nebojíme sa povedať, že následne aj mnohým z vás. Kdesi medzi smiechom, spevom, tancom, cvičením, plávaním a jašením sa v bazéne a na vychádzkach či opekačke a nikdy nekončiacimi debatami sa zrodila „partia mladých reumatikov“ a neskôr z nej SMR a KLUB KĹBIK.

Je to už 20 rokov, ani veriť sa nechce…. ??

„Zdravé jadro“ sa nám rozrástlo a dalo si tú námahu a vytiahlo svoje boľavé reumatické telá do Piešťan, kde sa uskutočnila „stretávka po 20 rokoch“ 16.10.2016.

Kto nezažil, neuverí.

Sme to stále MY, večne mladí a skvelí šmackovia. Prišli medzi nás aj pani doktorka Orlovská a milá naša Marcelka Jurišová, ktoré boli spolu s p. Gitkou Ďurišovou pri zrode projektu pred 20 rokmi. Na stretávku prišli s nami naši najbližší, manželia, deti, priatelia,…

Nedalo sa ubrániť slzám dojatia, že predsa sme stále tu a bojujeme. Spomenuli sme si aj na tých, ktorí svoj boj už dobojovali. Myslíme na nich aj v týchto dňoch. Na všetkých.

…takto pre 20 rokmi sa nám náš nezabudnuteľný rekondičný pobyt v Liptovskom Jáne skončil. Cestou do svoji domovov sme aj vtedy stretali autá, ktoré s kvetmi a vencami mierili na cintoríny.

Nám však začínala nová etapa života, ktorú sme si nikto v tom čase ani nevedeli predstaviť.

Zvládli sme možno viac, ako je bežne v ľudských silách. Nevzdávame to!

Dohodli sme sa, že ešte jednu – dve ďalšie 20-ky (minimálne) dáme! 🙂 (y)

Dovidenia na stretávke po 40, 60,…