Hlasovanie v novinárskej súťaži KROK 2015 bolo ukončené 30.09.2016.
Výsledky hlasovania budú zverejnené na slávnostnom podujatí SDR 15.10.2016 o 18.30 h. za účasti novinárov v Piešťanoch v Spoločenskom centre SLK na Kúpeľnom ostrove.
 
Odovzdáme im Novinársku poctu KROK 2015, špeciálne pero s logom súťaže, certifikát o umiestnení a veľký potlesk a prejav vďaky, že sa venujú témam: reuma, život s reumatickým ochorením a informujú o liečbe i vedeckom pokroku v medicíne.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí venovali svoj čas, pozornosť a hlas niektorému zo súťažných príspevkov KROK 2015

LPRe SR a Klub Kĺbik si veľmi vážia túto mediálnu pomoc a podporu, preto sa rozhodli mediálnu spoluprácu pravidelne odmeňovať čestným ocenením, Novinárskou poctou KROK.

Usilujeme sa spolupracovať s médiami, aby sme účinnejšie mohli pomáhať  pacientom s reumatizmom v boji s ich závažnou chronickou chorobou. Táto spolupráca priniesla v minulosti veľa dobrého ovocia v podobe lepšej informovanosti o reumatických ochoreniach a ich dôsledkoch na kvalitu života.

Pre reumatika býva najväčším pokrokom a úspechom, že dokáže urobiť po prebudení prvý krok, za ním druhý, a potom ďalší…  Impulz pre takýto dôležitý – čo i len jediný krok – reumatikom poskytujú často aj slová novinárov, redaktorov, mediálnych pracovníkov…  Z povďačnosti za takéto podnety ku kráčaniu životom so vztýčenou hlavou napriek ťažkému chronickému ochoreniu sme naše čestné ocenenie nazvali Novinárska pocta KROK.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Dovidenia v Piešťanoch.