OSTEOPORÓZA – VISCEROVERTEBRÁLNA PROBLEMATIKA A POHYBOVÁ LIEČBA
(súbor odborných prednášok s nácvikom cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Termín  konania:

jednodňový kurz v termíne:  4. november 2016

( piatok  od 12:00 – 17:00 hod.)

Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum, s.r.o.

Pribinova 56, 920 01  Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel/fax:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

 

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na problematiku vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).
V ďalšej časti sa odborný program venuje závažnosti osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr. V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.
Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou osteoporózy, pre fyzioterapeutov, sestry gynekologických, osteologických a iných ambulancií.

 

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.