Nálezy a straty s reumou Je najnovšia knižka z produkcie Ligy proti reumatizmu – Klubu Kĺbik. Kto ju už má doma? V týchto dňoch členom LPRe SR príde poštou priamo do poštovej schránky. 17 pôvodných a autentických príbehov pacientov s chronickými zápalovými ochoreniami napísalo 17 odvážnych a sympatických ľudí s reumatoidnou artritídou ( RA), ale i jej detská formou juvenilnou idiopatickou artritídou (JIA), psoriatickkou artritídou (PsA) a Bechterevovou chorobou, ale aj so zriedkavejšími reumatickými ochoreniami ako sú Lupus, Sjögrenov syndróm (Sjs), Sharpov syndrom, a tiež s raritným autoimunitným reumatickým ochorením CINCA syndrómu, ktorých je na svete zatiaľ popísaných iba niečo okolo 100 prípadov. Všetkým Vám, milé spoluatorky a spoluatori patrí veľké ĎAKUJEM! Zbierku sme pripravili ako odozvu na celosvetovú informačnú kampaň „Budúcnosť je v našich rukách“, ktorú pod týmto heslom vyhlásil EULAR pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 2016. Zbierka je vďaka našej Peťke preložená aj do anglického jazyka. Cieľom celosvetovej kampane WAD 2016 (SDR 2016) je povzbudiť ľudí s reumatickým ochorením a aj tých, ktorí im priamo pomáhajú, aby využili každú možnosť na zlepšenie a skvalitnenie života. Voči tejto výzve nie je ľahostajná ani Liga proti reumatizmu na Slovensku. Knižkou chceme prispieť k lepšej informovanosti o reumatických chorobách, ich dôsledkoch na kvalitu života pacientov a podporiť prevenciu i edukáciu pacientov, ale nepriamo aj prispieť k včasnej diagnostike a liečbe. Ak sa nám „Nálezmi a stratami s reumou“ podarí povzbudiť ľudí s reumatickým ochorením a aj tých, ktorí pacientom priamo pomáhajú, náš zámer i misia boli splnené. Príbehy písali obyčajní ľudia, možno niektorých poznáte osobne. Všetky tieto príbehy majú spoločné to, že sú písané absolútne úprimne, sú to slová tečúce priamo zo srdca. Vo vetách cítiť hĺbku prežívaného utrpenia a bolesti, ale hlavne hlbokú vieru a vďačnosť. Všetci títo ľudia si po hodinách sebaspytovania uvedomili, že niečo chorobou aj získali, pochopili ju a vyrovnali sa s ňou. Možno aj preto vidia a cítia viac krásy, lásky a spolupatričnosti. A aby sa vyrovnali váhy spravodlivosti medzi zlou chorobou a dobrom, vznikla nová rovnováha, pretože práve takíto ľudia sa stávajú lepšími v tom najhlbšom a najlepšom slova zmysle. A to je Nález, ktorý naozaj stojí za všetko. Knižku uvedieme slávnostne do života 15. októbra večer na slávnostnom podujatí SDR 2016 v Kongresovom centre SLK na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Všetci ste vítaní! Každý účastník slávnostného večera dostane knižku Nálezy a straty s reumou ZADARMO aj s možnosťou podpisov na autogramiáde spoluautorov. Tu nesmiete chýbať. Viac informácii sledujete tu na FB alebo na mobile 0917 790 264