S potešením Vám oznamujeme, že nová stránka pre pacientov a rodičov je spustená na adrese http://www.printo.it/pediatric-rheumatology/SK/intro
a nachádzame sa v dobrej spoločnosti krajín, ktoré už teraz majú k dispozícii aktualizované texty o detských reumatických ochoreniach. Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí k úspešnej realizácii projektu prispeli a prosím, aby ste všetci dobrú správu šírili medzi pacientmi a ich rodičmi. 
V časti Združenie rodičov a pacientov (Klub Kĺbik) sa nachádza aktívny link na rodičovský prieskum, ktorý  sme robili v lete. Je to asi signál, že prieskum je naďalej otvorený a bolo by dobré, keby sa ho zúčastnili všetci novodiagnostikovaní pacienti. Len pripomínam, že v lete sme boli v tomto smere veľmi úspešní, takže by bola škoda, keby sme stratili náskok, ktorý máme.
Prajem vám všetko dobré do Nového roku!
S pozdravom. Tomáš
– – –
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.