V projekte Pomáhame portálu letenky.sk môžete podporiť aj Klub Kĺbik.

Naša spolupráca za ostatné roky vyniesla 3 669,11 € formou vyzbieraných peňazí pri kúpe letenky na podporu rekondično-integračných pobytov pre najmladších reumatikov. Ďakujeme!

viac: http://www.letenky.sk/aktuality/podporujete-spolu-s-nami-rekondicno-integracne-pobyty-klubu-klbik

http://goo.gl/nzBMmn

Ak máte záujem o viac informácií alebo o účasť na R-i pobyte Klubu Kĺbik v júli 2015, kontaktujte nás na klbik@mojareuma.sk alebo 0917 790 264