Klub Kĺbik

Stručné vyhodnotenie Plánu aktivít

SMR a KK na rok 2012

          Zbierka 2 % z daní FO a PO, verejné zbierky, spolupráca s partnermi, splnené

 • Víkendové motivačné kurzy splnené
 • Publikačná činnosť (dve knihy, plagáty, brožúrky,  letáky, vývesky, …) splnené
 • Prezentácia činnosti a tvorivé dielne splnené
 • Rekondično-integračný pobyt splnené
 • Pri R-IP zabezpečenie rehabilitačných pracovníkov pre individuálne cvičenie splnené
 • Propagácia a distribúcia DVD s cvičebnými zostavami splnené
 • Benefícia 13.10.2012 splnené
 • Spolupráca s médiami splnené
 • KROK 2011 (13.10.2012) – spustenie hlasovania 01.05.2012 do 30.09.2012 splnené
 • Príprava Zborník KROK 2010 – 2011 splnené
 • 6. ročník behu, chôdze a zdravý pohyb reumatológov a reumatikov 12.10 splnené
 • Účasť na odborných podujatiach v tuzemsku i v zahraničí  splnené
 • Konzultačná, administratívna a koordinačná činnosť projektového manažéra splnené
 • Postupne rozvíjať jednotnú marketingovú stratégiu Ligy, MP/K     čiastočne splnené
 • Zabezpečiť promo predmety s logom  SMR, KK a SDR splnené
 • Intenzívna aktualizácia webu mojareuma.sk splnené
 • Údržba a aktualizácia skupiny na FB Moja & Tvoja artritída a Moja reuma splnené
 • Väčšia spolupráca s MP/K aj v mieste pobytu našich členov Výborníci splnené