Plán aktivít LPRe – Klubu Kĺbik na rok 2013

 

 •     Zbierka 2 % z daní FO a PO, verejné zbierky , spolupráca s partnermi,
 •     Víkendové motivačné kurzy
 •     Publikačná činnosť (prispievať do Informačného bulletinu, ..)
 •     Tvorivé dielne
 •     Rekondično-integračný pobyt s odbornými prednáškami psychológa, reumatológa a rehabilitačných pracovníkov pre individuálne cvičenie
 •     Propagácia a distribúcia DVD s cvičebnými zostavami
 •     Benefícia 12.10.2013
 •     Spolupráca s médiami
 •     Pripraviť aktivity na  zvýšenie členskej základne
 •     Kampaň v médiách
 •     KROK 2012 (12.10.2013) – spustenie hlasovania 01.05.2013 do 30.09.2013
 •     Príprava textových podkladov – prepis nahrávok do zborníka KROK
 •     7. ročník behu, chôdze a zdravý pohyb reumatikov 11.10.2013 (piatok)
 •     Účasť na odborných podujatiach v tuzemsku i v zahraničí podľa aktuálnej ponuky a pozvania
 •     Konzultačná, administratívna a koordinačná činnosť projektového manažéra
 •     Pokračovať v budovaní jednotnej marketingovej stratégie KK/MP a Ligy
 •     Zabezpečiť promo predmety s logom  Ligy, KK a SDR
 •     Intenzívna aktualizácia webu mojareuma.sk
 •     Údržba a aktualizácia skupiny na FB Moja & Tvoja artritída a Moja artritída
 •     Väčšia spolupráca s miestnymi pobočkami aj v mieste pobytu Výborníkov