15. výročie je už dobrý dôvod na malé bilancovanie a poďakovanie všetkým, ktorí “svojou troškou“ prispeli k tomu, aby sme sa dostali až sem.

Predchodcom Klubu Kĺbik bolo združenie, ktoré sme do minulého roka poznali pod názvom Sekcia mladých reumatikov. SMR vznikla v júni 1998, jej členmi boli a sú mladí reumatici – členovia LPRe SR. Z podobnej iniciatívy a potreby špecifikovať činnosť s ohľadom na potreby najmladších, vznikol v auguste 2003 aj Klub Kĺbik pre deti do 18 rokov. Činnosť oboch bola vždy úzko previazaná a prirodzený vývoj spel k tomu, že od roku 2012 sa KLUB KĹBIK stal hlavnou značkou nášho občianskeho združenia, keďže všetka činnosť je určená v prospech detí a mladšiu generáciu reumatikov. Aby dobré nezapadlo prachom, pokúsime sa na krátkej ploche zhrnúť, dlhú a nie vždy ľahkú púť skupiny nadšencov, ktorých spája okrem rovnakého ochorenia aj dlhoročné priateľstvo.

Naozaj úprimne ďakujeme každému, kto počas tých uplynulých 15 rokov priložil ruku k dielu. V prvom rade sú to: Jana Dobšovičová Černáková, Ingrid Brečová, Inka Regiecová, Ivetka Klaková, Gabika Černá, Mirec Cheban a ďalší. Nesmieme a nechceme opomenúť našich kamarátov a kolegov, Silviu Szegedyiovú (†2011) a Štefana Palkoviča († jún 2013), obaja nás napriek mladému veku už predišli do večnosti, česť ich pamiatke.

História terajšieho Klubu Kĺbik sa začala písať už po prvom rekondičnom pobyte, ktorý pre nás mladých a ešte úplne neznámych zorganizovala centrála Ligy proti reumatizmu SR v roku 1996 v Liptovskom Jáne. Tam sme si uvedomili, že ak v budúcnosti chceme robiť podobné akcie a oslovovať stále nových mladých reumatikov, mali by sme svoje „spoločenstvo legalizovať“. Stalo sa tak v júni 1998, odkedy už uplynulo 15 rokov.

Pre túto našu iniciatívu mala vtedy veľké pochopenie pani MUDr. Mária Orlovská, tajomníčka LPRe SR, pani Margita Ďurišová a profesor MUDr. Jozef Rovenský. Aj ich zásluhou vznikla pri Lige proti reumatizmu SR Sekcia mladých reumatikov pre mladšiu generáciu pacientov. V roku 2006 začala naša intenzívna spolupráca aj s MUDr. Elenou Koškovou, detskou reumatologičkou z NÚRCH Piešťany, jej účasťou a prednáškou na Rekondično-integračnom pobyte v Nimnici. Táto tradícia trvá až doteraz a je ohromným prínosom hlavne pre rodičov detí, ktoré trpia na niektoré reumatické ochorenie.

Korene a pevné základy (SMR) KLUBU KĹBIK položili Jana a Ingrid. ,,Akosi tajne sme vtedy dúfali, že niekde sú ďalší nadšenci pre túto skvelú myšlienku. A naozaj boli a sú….“ – konštatujú po rokoch jednohlasne.

Jana Dobšovičová Černáková bola pri zrode SMR i KK a doteraz stojí v čele občianskeho združenia. Ingrid Brečová jej roky výdatne pomáhala a bola iniciátorkou viacerých projektov, ktoré fungujú celé roky: benefície pri príležitosti SDR (od r. 2000), publikačná činnosť v Informačnom bulletine,… od roku 2006 koordinovala prvú sériu rekondično-integračných pobytov, (Nimnica, Trenčianske Teplice, Dudince). V Nimnici sa k nám po prvýkrát pridali aj rodičia s deťmi z „malého“ Klubu Kĺbik.

Inka Regiecová a Danka Kötelešová nás prvýkrát v roku 2001 reprezentovali na Medzinárodnom kongrese IOYR v nórskom Oslo, kde snáď navždy vyryli nezmazateľnú stopu o tom, že v Slovenskej republike je úspešná a fungujúca organizácia mladých reumatikov. My už len staviame a pokračujeme na týchto dobrých základoch, zúčastňujeme sa na medzinárodných podujatiach, konferenciách a odborných kongresoch. Dalo by sa aj v tejto oblasti našej bohatej činnosti spomínať dlho a vymenúvať ďalšie podujatia a mená……

Z novšej histórie musíme spomenúť rok 2008. Vtedy sa k zdravému jadru LPRe – SMR pridali: Gabika Skokanová, Martinka Godányiová, Ivetka Pajunková, Lenka Svorová a Radko Regiec. Tu SMR svoju činnosť odštartovala kozmickou rýchlosťou vpred.

V roku 2010 sa k nám pridali Zuzka Puzderová a Adriana Salamová. Zuzka Puzderová vniesla novú energiu do viacerých oblastí, hlavne tvorivými dielňami pre deti i dospelých. Len nedávno sa k nám aktívne pridali Lucka Slejzáková, Michal Finka, Barborka Pacíková, najnovšie Vlaďka Barnincová a iní.

Na tomto mieste však musíme spomenúť naše rodiny a partnerov (manželov, rodičov a deti), ktorí stáli a stoja pri nás a pomáhajú nám, ako vedia a môžu. Bez nich by sme to nezvládli hlavne v technickej a IT oblasti. Radko Regiec, Ernest Godányi, Jozef Dobšovič, Jaroslav Bendík a ďalší, … patria k silnému jadru, aj keby nechceli.

Ď A K U J E M vám všetkým a každému zvlášť!!

 

Najdôležitejšie projekty a počiny v histórii LPRe – SMR a Klubu Kĺbik (1998 – 2013) sú: rekondično-integračné pobyty (spolu 12x, ak nie viac), benefície pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 2000 – 2012, publikačná činnosť: Boľavý Kĺbik (2006), Kamienky z mozaiky (2008), reedícia a preklad do AJ Kamienky z mozaiky 2, Zborník KROK 2008 – 2009 (2010),Kde bolelo, tam bolelo… (2012), Zborník KROK 2 010 – 2011 (2012). Dôležitým informačným kanálom je www.mojareuma.sk (2008) a FB – skupiny, Moja&Tvoja artritída, Moja reuma a iné. Po redizajnovej úprave web stránky www.mojareuma.sk Klub Kĺbik nezištne ponúkol jej plochu aj pre potreby centrálnej Ligy a MP/K, ktoré majú aktualizované informácie v rubrike „Miestne pobočky“. Projekt novinárskej súťaže s udeľovaním Novinárskej pocty KROK otvoril nové možnosti spolupráce s médiami. KROK je unikátny projekt budovania spolupráce (od roku 2000), kde v online hlasovaní súťažia už uverejnené mediálne príspevky (televízne, rozhlasové a printove) a ich autorom je udelená pocta KROK. Dve DVD s cvičebnými zostavami pre pacientov s JIA a RA (2010). Tvorivé dielne a ich tradícia ručných prác a arteterapie sú už neoddeliteľnou súčasťou podujatí Klubu Kĺbik. Prvé logá SMR  KK navrhli manželia Regiecivi v roku 2006 ich redizajn na spoločné logo LPRe – KK (august 2012) vytvoril Michal Finka, jemu vďačíme aj za novučičké návrhy posterov KK a Novinárskej pocty KROK. Vo výpočte dôležitých projektov, podujatí a činností nesmieme opomenúť reprezentáciu doma i  v zahraničí (EULAR, IOYR,) semináre a kongresy, prednáškovú, edukačnú a motivačnú činnosť, poradenstvo a konzultácie v sociálnych, zdravotných a spoločenských otázkach a konzultácie v debariérizácii domáceho i pracovného prostredia.